Danh sách các phòng công chứng, văn phòng công chứng tại An Giang

STT Tên gọi Địa chỉ trụ sở Giấy ĐKHĐ TRƯỞNG PCC/VPCC CCV Hợp danh Điện thoại GHI CHÚ 01 Phòngcông chứng số 1 Số 8/18, đường Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Lý Đăng Nghĩa Nguyễn Minh KhoaNguyễn Thị Huệ 02963853799; 0908010507ldnghia@angiang.gov.vn 02 Phòngcông chứng số 2 Số […]

Read More